Right sidebar demo page

Obiectul Regulilor de procedura arbitrala

Prezentele reguli stabilesc principiile si regulile de soluționare a litigiilor interne si internationale supuse arbitrajului institutionalizat organizat de catre Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera Europeana de Comert Industrie si Franciza , denumita în continuare „Curtea de Arbitraj”.

Definitii
În cuprinsul prezentelor reguli, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele înțelesuri:

 • asistent arbitral – persoana de specialitate din cadrul Secretariatului Curtii de Arbitraj care îndeplineste atributii de administrare a procedurii prealabile constituirii tribunalului arbitral, de consemnare a dezbaterilor, precum si orice alte atributii prevazute în prezentele Reguli sau în Regulamentul de organizare si functionare a Secretariatului Curtii;

 • audiere – sedinta arbitrala în cadrul careia se desfasoara faza orala a procedurii arbitrale;

 • cerere de arbitrare – cererea de solutionare a unui litigiu arbitral;

 • cerere reconventionala – cererea de arbitrare formulata de catre parat pe cale incidentala;

 • Colegiul Curtii – organul colegial de conducere a Curtii de Arbitraj;

 • convenia arbitrala – clauza compromisorie sau compromisul încheiate de orice persoane fizice sau persoane juridice de drept privat ori de drept public

  Incheiere – orice hotarare preparatorie sau interlocutorie data în cursul procedurii arbitrale si prin care nu se rezolva în întregime fondul cauzei sau nu se dezînvesteste tribunalul arbitral;

 • litigiu arbitral – orice litigiu intern (fara element de extraneitate) sau international (cu element de extraneitate), izvorat dintr-un raport juridic contractual sau extracontractual, supus solutionarii pe calea arbitrajului;

 • memoriu – actul de procedura prin care partile dezvolta pretentiile sau apararile proprii, întocmit la cererea tribunalului arbitral sau la solicitarea partilor si cu aprobarea tribunalului arbitral;

 • parte – orice reclamant, parat, intervenient sau chemat în garantie, participant la procedura arbitrala;

 • încheiere – orice hotarare preparatorie sau interlocutorie data în cursul procedurii arbitrale si prin care nu se rezolva în întregime fondul cauzei sau nu se dezînvesteste tribunalul arbitral;

 • litigiu arbitral – orice litigiu intern (fara element de extraneitate) sau international (cu element de extraneitate), izvorat dintr-un raport juridic contractual sau extracontractual, supus solutionarii pe calea arbitrajului;

 • memoriu – actul de procedura prin care partile dezvolta pretentiile sau apararile proprii, întocmit la cererea tribunalului arbitral sau la solicitarea partilor si cu aprobarea tribunalului arbitral;

 • parte – orice reclamant, parat, intervenient sau chemat în garanție, participanți la procedura arbitrala


Arbitration

Arbitrator

The European Chamber of Commerce, Industry and Franchise Arbitration Rules also provide for special proceedings before an emergency arbitrator when a party needs an urgent interim measure that cannot await the constitution of an Arbitral Tribunal.

learn more

Wojo Advert