Proiecte pentru IMM-uri  deschise – Brussels. Îți găsim programul corespunzător. Obține finanțarea de care ai nevoie.

Programe Guvernamentale prin fonduri europene  – finantari nerambursabile, România 2022.

Francizarea este un model care permite afacerilor profitabile să se extindă. Francizarea afacerii dvs.

Fonduri Europene Brussels

Fonduri europene – accentul nostru strategic și puterea cheie acoperă următoarele domenii de accesare a fondurilor nerambursabile:

Inovaţie
Industria alimentară
E-business pentru IMM-uri
Industria turismului si turismului
Inițiative de mediu
Silvicultură și prelucrarea lemnului
Agricultura si dezvoltare rurala
Energie verde (energie regenerabilă)
Logistica și eficiența lanțului de aprovizionare

Energiei regenerabile consultanță UE privind mecanismul de finanțare Energiei regenerabile

Energiei regenerabile consultanță UE privind mecanismul de finanțare

Pactul energiei regenerabile - noul mecanism deschide posibilitatea statelor membre de a beneficia în mod colectiv de pr
Start up transformăm rezolvarea problemelor într-un proiect finanțat! start up

Start up transformăm rezolvarea problemelor într-un proiect finanțat!

Start up cum vă poate ajuta un consultant pentru pornirea unei afaceri să vă lansați și să vă dezvoltați noua afacere. U

Solutii pentru accesarea fondurilor europene Brussels:

 • industry_finance
  Analiza de eligibilitate

  – Studiu și analiză de prefezabilitate, fezabilitate, risc și piață
  – Identificarea programelor de finanțare relevante și formularea de recomandări pentru alegerea programului potrivit

 • industry_travel
  Asistență

  – Asistență in definirea obiectivelor adaptate liniilor financiare specifice (definirea conceptului, proiectului)
  – Identificarea partenerilor (dacă este necesar)
  – Stabilirea obiectivelor strategice de afaceri in functie de investitia propusa

 • industry_life_healthcare
  Elaborare proiect

  – Elaborarea planului de afaceri si proiect
  – Intocmirea si depunerea cererii de finantare
  – Intocmirea documentelor necesare semnarii contractului financiar
  – Asistență în faza de evaluare a proiectului

 • industry-tech
  Asistență tehnică

  – Asistenta tehnica si management de proiect pana la finalizarea acestuia
  – Consultanta si asistenta in managementul proiectului
  – Coordonarea si supravegherea desfasurarii activitatilor in cadrul proiectului dvs.

 • industry_other
  Consultanță și asistență

  – Consultanță și asistență în asigurarea aspectelor logistice
  – Rapoarte periodice privind progresul proiectului
  – Rapoarte de plată pentru deducere financiară
  – Elaborarea rapoartelor de evaluare

Misiunea noastră este să obținem mai multe fonduri nerambursabile pentru afacerea dvs.

CECIF este specializată în domeniul consultanței în afaceri, cu o activitate neîntrerupta începând cu anul 2006. In cei peste 16 ani de activitate, CECIF a câștigat un portofoliu impresionant de peste 2500 de clienți și proiecte de investiții. CECIF a accesat și implementat proiecte în valoare de peste 150 milioane euro în decursul ultimilor 16 ani.

Fonduri Europene
fonduri europene
Fonduri europene

Fonduri europene – ne putem sprijini clienții pe parcursul întregului proces de solicitare a finanțării.
Echipa noastră specializată în furnizarea de servicii de asistență în accesarea fondurilor nerambursabile lucrează îndeaproape cu clientul pentru a pregăti aplicațiile care au cele mai bune șanse de succes.

Putem oferi clienților punctul nostru de vedere asupra eligibilității ideilor lor de proiecte și, de asemenea, îi putem ajuta să-și structureze proiectele de dezvoltare. Având o perspectivă unică asupra condițiilor și reglementărilor UE, ne putem sprijini clienții și membrii pe parcursul întregului proces de solicitare a finanțării prin pregătirea formularelor de cerere, a planurilor de afaceri și/sau a studiilor de fezabilitate și a modelelor financiare.

Fonduri europene – Serviciile noastre de management de proiect acoperă:

Asistență în pregătirea rapoartelor de progres necesare;
Asistenta in dezvoltarea, verificarea si monitorizarea procedurilor de achizitie; și+D23
Asistență generală pentru implementarea proiectului: monitorizarea cheltuielilor proiectului (management financiar), pregătirea cererilor de rambursare și asistență în relația cu terții implicați în proiect.

fonduri nerambursabil
fonduri nerambursabil

De mai bine de 16 ani, oferim clienților noștri servicii de consultanță în vederea obținerii de finanțare și implementării proiectelor finanțate de UE.

Pe lângă oportunitățile de dezvoltare recunoscute oferite, accesarea finanțării UE – fonduri nerambursabile necesită și o serie de provocări cu care se confruntă clienții noștri în procesul de implementare a proiectelor de finanțare. Ele se pot transforma în amenințări reale dacă nu sunt identificate, pregătite și gestionate corespunzător. Procedurile de implementare și management în ceea ce privește aceste tipuri de proiecte sunt complexe și necesită cunoștințe multidisciplinare, precum și o rigurozitate specifică care, pentru un consultant – profesionist relevant, au devenit deja modus vivendi.

Echipa noastră de consultanți specializați în accesarea finanțării fondurilor europene  – fonduri nerambursabile a fost renumită pentru profesionalismul, expertiza și conduita profesională rafinată în relațiile cu clienții. Mai mult, echipa a abordat constant clienții cu soluții personalizate pentru nevoile lor reale, ceea ce garantează astfel succesul proiectului. Garanția succesului este dată în primul rând de capacitatea echipei noastre de consultanți de a stabili măsuri pentru evitarea blocajelor financiare și administrative. Cu toate acestea, cel mai mare atu al nostru este atitudinea, așa cum se cere în abordarea noastră față de client, și sustenabilitatea rezultatelor.

Avem la dispoziție clienților noștri interesați să acceseze fonduri europene nerambursabile un întreg depozit: experiența noastră, rețeaua de experți și partenerii colaboratori, precum și cunoștințele fiecărui membru al echipei noastre de specialiști.

Companiile private, instituțiile publice și organizațiile neguvernamentale, toate se bucură de beneficiile proiectelor implementate împreună, deoarece ne conducem clienții în fiecare etapă a dezvoltării proiectelor lor. Ne concentrăm în principal pe organizațiile care operează în următoarele industrii: mediu, servicii publice, guvernare și transport.

Fiecare proiect de fonduri europene reprezintă o experiență de învățare unică pentru noi. Așa am ajuns să înțelegem că conceptele revizuite pot fi aplicate în etape. Am învățat să combinăm experiența de muncă la nivel național cu un sentiment emergent de identitate europeană și, în acest fel, reușim să asigurăm un potențial sporit în regiune.

Expertiză și consultanță in fonduri europene
Pe baza nevoilor și ambițiilor organizației dvs., analizăm cele mai interesante și adecvate oportunități de finanțare din programele europene, ceea ce duce la o privire de ansamblu asupra celor mai relevante surse de finanțare. În plus, putem adapta procesul de scanare la ideile concrete de proiect pe care le aveți în vedere și să formulăm un set de sfaturi practice despre cum să obțineți utilizarea optimă a fondurilor identificate pentru a vă atinge obiectivele.

Acest serviciu este valoros atât pentru entitățile private, cât și pentru cele publice, în special pentru entitățile publice și IMM-urile care au resurse umane limitate și experți în finanțare pentru a le consilia cu privire la oportunitățile de finanțare din UE.

Fonduri europene

Proiecte europene: ce sunt acestea?
Programele europene de finanțare reprezintă unul dintre principalele instrumente de realizare, la nivel strategic, a obiectivelor și priorităților Uniunii Europene, și de a oferi, la nivel operațional, un răspuns concret la nevoile reale ale cetățenilor europeni. Ele sunt rezultatul unui proces legislativ complex (de exemplu, definirea priorităților, formularea tehnică, votul de aprobare) care implică toate instituțiile UE (Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul UE) și determină natura proiectelor care vor fi finanțate. Valoarea alocărilor disponibile este identificată pe baza bugetului general al UE.

Accesarea fonduri europene reprezintă o oportunitate extraordinară de a sprijini creșterea IMM-urilor și de a menține producția competitivă la nivel internațional. Comisia Europeană acordă o atenție deosebită IMM-urilor, alocând câteva milioane de euro sub formă de granturi pentru companiile care doresc să dezvolte inovarea în orice sector, generând noi produse sau servicii pentru a fi introduse pe piața UE.

Fonduri europene nerambursabile

Abordarea noastră cheie este să construim un parteneriat cu clienții noștri, pășind în lumea lor, înțelegând nucleul problemelor lor și identificând oportunități adaptate pentru aceasta. Lucrăm împreună la dezvoltarea viitoare a partenerilor noștri prin definirea de proiecte care să le permită să se dezvolte și să le maximizeze accesul la fonduri europene nerambursabile, granturi UE și la mai multe scheme de cofinanțare.

Fonduri europene: provocarea

Competitivitatea în acest sector este foarte ridicată, iar accesul la fonduri europene trebuie să fie studiat în profunzime și făcut strategic de succes prin analiza și planificarea priorităților de afaceri pe termen mediu și lung și comparându-le cu cele ale Comisiei Europene.

Prin urmare, este important atât analiza apelurilor individuale, cât și evaluarea programelor în ansamblu, pentru a înțelege pe deplin solicitările Comisiei Europene și pentru a putea structura mai bine consorțiul cu parteneri internaționali.

Fiecare proiect care își propune să beneficieze de fonduri europene trebuie să-și demonstreze valoarea adăugată specifică. În contextul finanțării cu fonduri europene, nu este suficient să fie doar în concordanță cu obiectivele apelului de propuneri și cu scopurile instituționale ale organizației care propune, ci este esențial să se demonstreze că implementarea proiectului la nivelul UE , cu participarea mai multor țări/teritorii, generează rezultate suplimentare față de simpla sumă a intervențiilor la nivel local.

Fonduri europene – Exploatarea și Diseminarea Rezultatelor Proiectului
Diferitele autorități de finanțare fonduri europene ale UE subliniază adesea că partenerii de proiect trebuie să elaboreze planuri detaliate de exploatare și diseminare pentru a asigura utilizarea practică a cunoștințelor generate în proiect și implementarea industrială a acestuia. Cu toate acestea, partenerii de proiect se luptă adesea să conceapă planuri semnificative de exploatare, deoarece aceasta implică expertiză tehnică care depășește mandatul și abilitățile lor științifice. Consultantul poate ajuta la transformarea rezultatelor proiectelor științifice în inovații viabile și le poate sprijini pentru a pătrunde cu succes pe piață. Aceasta include producția industrială, demonstrațiile și comercializarea rezultatelor generate în implementarea proiectului. so obtinera de fonduri europene nerambursabile.

Cererea de fonduri europene: de ce?

Participarea la proiecte europene poate aduce nenumărate avantaje din punctul de vedere al companiei:
Abilitatea de a crește rapid vizibilitatea și credibilitatea în noi domenii. Amploarea parteneriatelor cu alte IMM-uri, industrie, universități și centre de cercetare promovează un progres rapid și esențial în ceea ce privește publicitatea și prestigiul corporativ.
Posibilitatea de a menține o competitivitate ridicată. Avansarea mai rapidă decât concurenții este cheia succesului în afaceri, iar activitățile de cercetare și dezvoltare sunt un element esențial. Proiectele europene oferă un teren foarte fertil și stimulant în care companiile lucrează alături de excelența în cercetare la nivel european.
Oportunitatea de a explora noi segmente de piață și noi regiuni. Finanțarea cu fonduri europene a inovației tehnologice oferă oportunități fără precedent de a aduna feedback-ul utilizatorilor finali, oferind un teren fertil pentru dezvoltarea de noi produse și servicii, deschizând astfel ușa către noi piețe și astfel noi potențiali furnizori și clienți.
Oportunitatea de a găsi noi parteneri de afaceri și de a dezvolta rețele internaționale pentru produse noi. Colaborările care au loc pe parcursul proiectelor UE de cercetare și dezvoltare permit întâlnirea unui număr mare de potențiali parteneri de afaceri, ceea ce duce la oportunități cheie pentru cooperarea viitoare.
Valoare adăugată: finanțare directă. Multe programe ale UE oferă fonduri europene, granturi (fonduri nerambursabile) companiei pentru activități de cercetare și dezvoltare. Este cazul programelor Orizont 2020 și Orizont Europa care permit finanțarea a 70% sau 100% din costurile directe ale proiectului.
Fonduri europene iti ofera posibilitatea de a angaja personal cu înaltă calificare pentru a desfășura activități avansate de proiect.
Consultanța privind finanțarea cu fonduri europene este un instrument pentru a face din proiectele europene o oportunitate reală pentru toată lumea, facilitând antreprenoriatul la nivel european.