9.7 C
București
joi, aprilie 15, 2021

50.000-200.000 Euro IMM

Granturi pentru investiții și pentru reconversia economică pentru IMM-uri – Buget: 550 milioane Euro

1. Obiectiv:
Acordarea de granturi pentru reconversia activităților IMM-urilor, dar și pentru realizarea de investiții necesare în economie.
Valoarea schemei este de 550.000.000 – 415.870.000 euro din fonduri externe nerambursabile, 62.380.500 cofinanțare de la bugetul de stat și 71.749.500 euro cofinanțare proprie asigurată de beneficiarii finanțării.

Valoarea grantului: 50.000 Euro – 200.000 Euro

Cofinanțare: 15% din bugetul de stat, 15% cofinanțare proprie din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 30% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov. Proiectele de investiții pot să fie finanțate în complementaritate
cu credite bancare, situație în care proiectul va dispune de bonificație suplimentară.

2. Domeniile de investitii sustinute din fonduri externe nerambursabile si
din cofinantarea bugetului de stat includ:
 – Viticultura, industria alimentara, panificatie, patiserie si alte activitati
asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distributie si ambalare;
– industria auto si servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparatii si spalatorii auto si
altele asemenea;
– energie si echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficienta energetica;
– constructii, materiale de constructii, echipamente, mijloace de transport specifice,
utilaje, tehnologii in constructii;
– servicii de transport, inclusiv servicii de transport international;
– servicii de ingrijire si intretinere corporala;
– servicii de reparatii si intretinere;
– turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante si servicii de agrement, inclusiv
infrastructura specifica de agrement;
– confectii metalice/lemn/mobilier;
– confectii textile/pielarie;
– industria farmaceutica si echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru
interventii in situatii de urgenta;
– industrii creative, inclusiv din domeniul culturii si serviciilor creative;
– servicii de educatie: crese si gradinite, scoli;
– servicii de sanatate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale si
altele asemenea;
– comert.

European Franchise Academy
European Franchise Academy Online Courses Program.european Franchise Academy Elearning Program Developed By The European Chamber Of Commerce, Industry And Franchise.

3. Beneficiari: IMM-urile și entitățile asimilate IMM-urilor.
4. Condiții de acordare:

– au avut activitate curenta/operationala desfasurata de minimum un an inaintea depunerii cererii de finantare;
– Profit operațional în unul din ultimele două exerciții financiare;
– Să asigure sustenabilitatea proiectului timp de minim 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
– Să realizeze minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexa la cererea de finantare, în primii doi ani de
activitate, iar diferenta pana la sfarsitul perioadei de durabilitate,
respectiv anul al treilea;
– Dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru
regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București – Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;  

– se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea preturilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

5. Categorii de cheltuieli finanțate: 

 • cheltuieli cu realizarea/achizitia constructiilor, achizitia de echipamente, inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente, mobilier de birou si mobilier specific,
 • achizitia de terenuri in limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului,
 • cheltuieli cu consultanta si proiectarea, managementul de proiect, asistenta tehnica, dirigentia de santier, cheltuieli de sistematizare si
  amenajare teritoriala a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu
  racordarea la utilitati, cheltuieli privind accesibilitatea,
 • cheltuieli de promovare, participare la targuri, evenimente, conferinte, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuala, precum si orice alte categorii de cheltuieli care sunt in legatura cu proiectul de investitii care face obiectul contractului de finantare;
 • cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate interventiei pentru situatii de urgenta;
 • obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitatile de productie/prestari servicii existente, precum si active necorporale
  referitoare la brevete de inventie, marci de produse, software necesar destasurarii activitatii. Beneficiarii de granturi de investiții din domeniul serviciilor de transport prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență pot utiliza fonduri externe nerambursabile si pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:
 • cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea și/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele
  care urmează a se achiziționa;
 • cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane și mărfuri necesare pentru desfășurarea activităților de
  transport cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului
  economic ori activităților de transport în interes propriu al acestora;
 • cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologii care conduc la îmbunătățirea
  confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate.

6. Criteriile de selecție la finanțare ale proiectelor de investiții se stabilesc prin grija AM POC 2014-2020 din cadrul MFE, sunt prevăzute la anexa nr. 4 și includ:

 • domeniul de activitate (clasa CAEN) in care se realizeaza investitia/apartenenta domeniului de activitate – cod CAEN – la soldul balantei comerciale. Vor fi sprijinite prioritar domeniile de activitate in care in anul 2019 importurile au fost mai mari decat exporturile si
  au avut o contribute la soldul negativ al balantei comerciale;
 • resurse umane existente la momentul inscrierii online;
 • previzionarea economico-fmanciara ca urmare a implementarii proiectului, la finalul
  celui de-al doilea exercitiu fmanciar complet, dupa implementarea investitiei;
 • capacitatea economico-financiara a solicitantului in exercitiul fmanciar anterior
  depunerii cererii de fmantare;

DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBIGILE in cadrul masurii 3 „Grant pentru investitii in activitati productive”

 

 

„01. AGRICULTURA, VANÄTOARE Sl SERVICII ANEXE

012

Cultivarea plantelor din culturi permanente

0121

Cultivarea strugurilor”

 

 

10. INDUSTRIAALIMENTARÅ

1011

Prelucrarea conservarea cärnii

1012

Prelucrarea conservarea cärnii de pasäre

1013

Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasãre)

1020

Prelucrarea conservarea pe$elui, crustaceelor molu$elor

1031

Prelucrarea si conservarea cartofilor

1032

Fabricarea sucurilor de fructe legume

1039

Prelucrarea conservarea fructelor legumelor n.c.a.

 

1041

Fabricarea uleiurilor gräsimilor

1042

Fabricarea margarinei 9i a altor produse comestibile similar

1051

Fabricarea produselor lactate a brânzeturilor

1052

Fabricarea înghe!atei

1061

Fabricarea produselor de morärit

1062

Fabricarea amidonului a produselor din amidon

1071

Fabricarea pâinii; fabricarea prãjiturilor a produselor proaspete de patiserie

1072

Fabricarea biscuitilor  fabricarea präjiturilor a produselor conservate de patiserie

1073

Fabricarea macaroanelor, täi!eilor,  a altor produse fãinoase similare

1081

Fabricarea zahärului

1082

Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei 9i a produselor zaharoase

1083

Prelucrarea ceaiului si cafelei

1084

Fabricarea condimentelor ingredientelor

1085

Fabricarea de mâncäruri preparate

1086

Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate alimentelor dietetice

1089

Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1091

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermä

1092

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

11 . FABRICAREA BAUTURILOR

1102

Fabricarea vinurilor din struguri

1103

Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe

1107

Productia de bäuturi räcoritoare nealcoolice; productia de ape minerale alte ape îmbuteliate

13. FABRICAREA PRODUSELOR TEXTILE

1310

Pregätirea fibrelor filarea fibrelor textile

1320

Productia de tesäturi

1330

Finisarea materialelor textile

1391

Fabricarea de metraje prin tricotare sau

1392

Fabricarea de articole confectionate din textile (cu excep!ia îmbräcämintei lenjeriei de corp)

1393

Fabricarea de covoare si mochete

1394

Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori si plase

1395

Fabricarea de textile netesute articole din acestea, cu exceptia confectiilor de îmbräcäminte

1396

Fabricarea de articole tehnice industriale din textile

1399

Fabricarea altor articole textile n.c.a.

14. FABRICAREAARTICOLELOR DE MBRÅCÄMINTE

1411

Fabricarea articolelor de îmbräcäminte din piele

1412

Fabricarea de articole de îmbräcäminte pentru lucru

1413

Fabricarea altor articole de îmbräcäminte (exclusiv Ienjeria de corp)

1414

Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1419

Fabricarea altor articole de îmbräcäminte accesorii n.c.a.

1420

Fabricarea articolelor din blanä

1431

Fabricarea prin tricotare sau cr09etare a ciorapilor articolelor de galanterie

1439

Fabricarea prin tricotare sau a altor articole de îmbräcäminte

15. TÅBÄCIREA SI FINISAREA PIEILOR; FABRICAREA ARTICOLELOR DE VOIAJ SI MAROCHINÅRIE, HARNASAMENTELOR SI ÎNCÄLTÅMINTEI; PREPARAREA SI VOPSIREA BLÄNURILOR

1511

Täbäcirea si finisarea pieilor; prepararea vopsirea blänurilor

1512

Fabricarea articolelor de voiaj 9i marochinãrie a articolelor de

1520

Fabricarea încältämintei

16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN SI PLUTÅ, CU EXCEPTIA MOBILEI• FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE SI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETltE

1610

Täierea rindeluirea lemnului

1621

Fabricarea de furnire a panourilor de lemn

 

1622

 

Fabricarea parchetului asamblat în panouri

1623

 

Fabricarea altor elemente de dulgherie 9i tâmplärie, pentru constructii

1624

 

Fabricarea ambalajelor din lemn

1629

 

Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plutä, paie din alte materiale vegetale împletite

 

17. FABRICAREA HÅRTIEI Sl PRODUSELOR DIN HÄRTIE

1711

 

Fabricarea celulozei

1712

 

Fabricarea hârtiei cartonului

1721

 

Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie si carton

1722

 

Fabricarea produselor de uz gospodãresc si sanitar, din hârtie sau carton

1723

 

Fabricarea articolelor de papetärie

1724

 

Fabricarea tapetului

1729

 

Fabricarea altor articole din hârtie si carton n.c.a.

 

18. TIPÅRIREA Sl REPRODUCE-REA PE SUPORTURI A ÎNREGISTRÁRILOR

1811

 

Tipärirea ziarelor

1812

 

Alte activitãti de tipãrire n.c.a.

1813

 

Servicii pregãtitoare pentru pretipärire

1814

 

Legätorie si servicii conexe

1820

 

Reproducerea înregisträrilor

 

20. FABRICAREA SUBSTANTELOR $1 A PRODUSELOR CHIMICE

2041

 

Fabricarea säpunurilor, detergentilor a produselor de întretinere

2042

 

Fabricarea parfumurilor 9i a produselor cosmetice

 

21. FABRICAREA PRODUSELOR FARMACEUTICE DE BAZÄ Sl A PREPARATELOR FARMACEUTICE

2110

 

Fabricarea produselor farmaceutice de bazä

2120

 

Fabricarea preparatelor farmaceutice

 

22. FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC Sl MASE PLASTICE

2211

 

Fabricarea anvelopelor a camerelor de aer;  refacerea anvelopelor

2219

 

Fabricarea altor produse din cauciuc

2221

 

Fabricarea pläcilor, foliilor, tuburilor profilelor din material plastic

2222

 

Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2223

 

Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

2229

 

Fabricarea altor produse din material plastic

 

23. FABRICAREAALTOR PRODUSE DIN MINE-RALE NEMETALICE

2311

 

Fabricarea sticlei plate

2312

 

Prelucrarea fasonarea sticlei plate

2313

 

Fabricarea articolelor din sticlä

2314

 

Fabricarea fibrelor din sticlä                                                

2319

 

Fabricarea de sticlärie tehnicä

2320

 

Fabricarea de produse refractare

2331

 

Fabricarea pläcilor dalelor din ceramicä

2332

 

Fabricarea cärämizilor, !iglelor a altor produse pentru constructii, din argilä arsä

2341

 

Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodãresc si ornamental

2342

 

Fabricarea de obiecte sanitare din ceramicã

2343

 

Fabricarea izolatorilor pieselor izolante din ceramicä

 

2344

 

Fabricarea altor produse tehnice din ceramicä

2349

 

Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

2351

 

Fabricarea cimentului

2352

 

Fabricarea varului ipsosului

2361

 

Fabricarea produselor din beton pentru constructii

2362

 

Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii

2363

 

Fabricarea betonului

2364

 

Fabricarea mortarului

2365

 

Fabricarea produselor din azbociment

2369

 

Fabricarea altor articole din beton, ciment 9i ipsos

2370

 

Täierea, fasonarea si finisarea pietrei

2391

 

Fabricarea de produse abrazive

2399

 

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

 

25. INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR METALICE $1 A PRODUSELOR DIN METAL, EXCLUSIV MA$INI, UTILAJE SI INSTALATII

2511

 

Fabricarea de constructii metalice 9i pärti componente ale structurilor metalice

 

2512

 

  Fabricarea de             ferestre din metal

 

2521

 

Productia de radiatoare si cazane pentru încälzire centralä

 

2529

 

Productia de rezervoare, cisterne containere metalice

 

2530

 

Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru încälzire centralä)

 

2550

 

Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plasticä; metalurgia pulberilor

 

2561

 

Tratarea acoperirea metalelor

 

2562

 

Operatiuni de mecanicä generalä

 

2571

 

Fabricarea produselor de täiat

 

2572

 

Fabricarea articolelor de feronerie

 

2573

 

Fabricarea uneltelor

 

2591

 

Fabricarea de recipien!i, containere si alte produse similare din Otel

 

2592

 

  Fabricarea ambalajelor                din metal

 

2593

 

Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri

 

2594

 

  Fabricarea de                     buloane alte articole filetate; fabricarea de nituri

 

2599

 

Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

 

 

26. FABRICAREA CALCULATOARELOR A PRODUSELOR ELECTRONICE

OPTICE

2611

 

Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

 

2612

 

Fabricarea altor componente electronice

 

2620

 

Fabricarea calculatoarelor si a echiþarnentelor periferice{)82020

 

2630

 

Fabricarea echipamentelor de comunicatii

 

2640

 

Fabricarea produselor electronice de larg consum

 

2651

 

Fabricarea de instrumente dispozitive pentru mãsurä, verificare, control, navigatie

 

2652

 

Productia de ceasuri

 

2660

 

Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic electroterapie

 

2670

 

Fabricarea de instrumente optice 9i echipamente fotografice

 

2680

 

Fabricarea supor!ilor magnetici optici destinati înregisträrilor

 

 

27. FABRICAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE

2711

Fabricarea motoarelor, generatoarelor transformatoarelor electrice

2712

Fabricarea aparatelor de distributie 9i control al electricitã!ii

2720

Fabricarea de acumulatori si baterii

2731

Fabricarea de cabluri cu fibrã opticã

2732

Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice

2733

Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice

2740

Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2751

Fabricarea de aparate electrocasnice

2752

Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

2790

Fabricarea altor echipamente electrice

28. FABRICAREA DE MASINI, UTILAJE SI ECHIPAMENTE n.c.a.

2811

Fabricarea de motoare 9i turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule motociclete)

2812

Fabricarea de motoare hidraulice

2813

Fabricarea de pompe compresoare

2814

Fabricarea de articole de robinetärie

2815

Fabricarea lagãrelor, angrenajelor, cutiilor de vitezä si a elementelor mecanice de transmisie

2821

Fabricarea cuptoarelor, furnalelor arzätoarelor

2822

Fabricarea echipamentelor de ridicat manipulat

2823

Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor 9i a echipamentelor periferice)

2824

Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric

2825

Fabricarea echipamentelor de ventilatie frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

2829

Fabricarea altor masini utilaje de utilizare generalã n.c.a.

2830

Fabricarea masinilor utilajelor pentru agriculturã 9i exploatäri forestiere

2841

Fabricarea utilajelor a ma$nilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2849

Fabricarea altor ma$ni-unelte n.c.a.

2891

Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

2892

Fabricarea utilajelor pentru extrac!ie constructii

2893

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bäuturilor tutunului

2894

Fabricarea utilajelor pentru industria textilä, a îmbräcämintei a pieläriei

2895

Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei 9i cartonului

2896

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice a cauciucului

2899

Fabricarea altor ma$ni utilaje specifice n.c.a.

29. FABRICAREAAUTOVEHICULELOR DE TRANSPORT RUTIER, A REMORCILOR SI SEMIREMORCILOR

2910

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2920

Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci semiremorci

2931

Fabricarea de echipamente electrice electronice pentru autovehicule pentru motoare de autovehicule

2932

Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

30. FABRICAREAALTOR MIJLOACE DE TRANSPORT

3011

Constructia de nave structuri plutitoare

3012

Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement

3020

Fabricarea materialului rulant

3091

Fabricarea de motociclete

3092

Fabricarea de biciclete si de vehicule pentru invalizi

3099

Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

 

31. FABRICAREA DE MOBILÅ

3101

Fabricarea de mobilä pentru birouri si magazine

3102

Fabricarea de mobilä pentru bucãtärii

3103

Fabricarea de saltele somiere

3109

Fabricarea de mobilä n.c.a.

32. ALTE ACTIVITÅTI INDUSTRIALE n.c.a.

3212

Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase

3213

Fabricarea imitatiilor de bijuterii articole similare

3220

Fabricarea instrumentelor muzicale

3230

Fabricarea articolelor pentru sport

3240

Fabricarea jocurilor jucäriilor

3250

Fabricarea de dispozitive, aparate instrumente medicale si stomatologice

3299

Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

33. REPARAREA, ÎNTRETINEREA 91 INSTALAREA MA91NlLOR 91 ECHIPAMENTELOR

3311

Repararea articolelor fabricate din metal

3312

Repararea ma$nilor

3313

Repararea echipamentelor electronice optice

3314

Repararea echipamentelor electrice

3315

Repararea Întretinerea navelor si bärcilor

3316

Repararea si întretinerea aeronavelor si navelor spatiale

3317

Repararea 9i întretinerea altor echipamente de transport n.c.a.

3319

Repararea altor echipamente

3320

Instalarea ma$nilor echipamentelor industriale

35. PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICÄ SI TERMICÄ, GAZE, APÄ CALDÅ SI AER CONDITIONAT

3511

Productia de energie electricä

3512

Transportul energiei electrice

3513

Distribu!ia energiei electrice

3514

Comercializarea energiei electrice

3521

Productia gazelor

3522

Distributia combustibililor gazo$, prin conducte

3523

Comercializarea combustibililor gazo$, prin conducte

3530

Furnizarea de abur si aer conditionat

36. CAPTAREA, TRATAREA SI DISTRIBUTIA APEI

3600

Captarea, tratarea distributia apei

37. COLECTAREA SI EPURAREA APELOR UZATE

3700

Colectarea epurarea apelor uzate

38. COLECTAREA, TRATAREA SI ELIMINAREA DESEURILOR; ACTIVITÅTI DE RECUPERARE A MATERIALELOR RECICLABILE

3811

Colectarea  nepericuloase

3821

Tratarea eliminarea  nepericuloase

3832

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

41. CONSTRUCTII DE CLÅDIRI

4120

Lucräri de constructii ale clädirilor rezidentiale nerezidentiale

42. LUCRÄRI DE GENIU CIVIL

4211

Lucräri de construc!ii ale drumurilor si autostrãzilor

4212

Lucräri de construc!ii ale cäilor ferate de suprafatã subterane

4213

Constructia de poduri 9i tuneluri

4221

Lucräri de constructii ale proiectelor utilitare pentru fluide

 

4222

Lucräri de constructii ale proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

4291

Constructii hidrotehnice

4299

Lucräri de constructii ale altor proiecte inginere$i n.c.a.

43. LUCRÅRI SPECIALE DE CONSTRUCTII

4311

Lucräri de demolare a constructiilor

4312

Lucräri de pregätire a terenului

4313

Lucrãri de foraj sondaj pentru constructii

4321

Lucräri de instalatii electrice

4322

Lucräri de instalatii sanitare, de încãlzire si de aer conditionat

4329

Ate lucräri de instalatii pentru constructii

4331

Lucräri de ipsoserie

4332

Lucräri de tâmplãrie dulgherie

4333

Lucräri de pardosire placare a peretilor

4334

Lucräri de vopsitorie, zugräveli si montäri de geamuri

4339

Alte lucrãri de finisare

4391

Lucräri de învelitori, 9arpante terase la constructii

4399

Alte lucräri speciale de constructii n.c.a.

45. COME-RT CU RIDICATA CU AMANUNTUL, ÎNTRETINEREA Sl REPARAREAAUTOVEHICULELOR Sl MOTOClCLEiELOR

4511

Comer! cu autoturisme autovehicule u§oare

4519

Comert cu alte autovehicule

4520

Întretinerea repararea autovehiculelor

4531

Comert cu ridicata de piese accesorii pentru autovehicule

4532

Comer! cu ridicata de piese accesorii pentru automobile

 

Comer! cu motociclete, piese accesorii aferente; întretinerea repararea motocicletelor

46. COMERT CU RIDICATA, CU EXCEPTIA COMERTULUI CU AUTOVEHICULE MOTOCICLETE

4617

Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun

4618

Intermedieri în comertul specializat in vânzarea produselor cu caracter specific

4639

Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun

4641

Comer! cu ridicata al produselor textile

4642

Comert cu ridicata al îmbräcámintei si încältämintei

4644

Comert cu ridicata al produselor din ceramicä, sticlärie produse de întretinere

4645

Comer! cu ridicata al produselor exclusiv 9i de parfumerie

4647

Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si al articolelor de iluminat

4649

Comer! cu ridicata al altor bunuri de uz gospodäresc

4669

Comer! cu ridicata al altor ma$ni echipamente

4690

Comert cu ridicata nespecializat

47. COMERT CU AMÄNUNTUL, CU EXCEPTIA AUTOVEHICULELOR $1 MOTOCICLETELOR

4719

Comer! cu amänuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantã de produse nealimentare

4729

Comer! cu amãnuntul al altor produse alimentare in magazine specializate

4741

Comert cu amänuntul al calculatoarelor, unitätilor periferice software-lui in magazine specializate

4743

Comer! cu amänuntul al echipamentului audiovideo in magazine specializate

4759

Comer! cu amänuntul al articolelor de iluminat al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

4761

Comer! cu amänuntul al cãrtilor, în magazine specializate

4762

Comer! cu amänuntul al ziarelor articolelor de papetärie, in magazine specializate

4775

Comer! cu amänuntul al produselor exclusiv de parfumerie, în magazine specializate

4778

Comer! cu amänuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate

4791

Comer! cu amänuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet

 

 

49. TRANSPORTURI TERESTRE 91 TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE

4910

 

Transporturi interurbane de cälätori pe calea feratä

4920

 

Transporturi de marfã pe calea feratä

4931

 

Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de cãlãtori

4932

 

Transporturi cu taxiuri

4939

 

Alte transporturi terestre de cälätori n.c.a.

4941

 

Transporturi rutiere de mãrfuri

4942

 

Servicii de mutare

4950

 

Transporturi prin conducte

 

52. DEPOZITARE $1 ACTIVITÅTI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI

5210

 

Depozitäri

5221

 

Activitä!i de servicii anexe pentru transporturi terestre

5222

 

Activitäti de servicii anexe transporturilor pe apã

5223

 

Activitä!i de servicii anexe transporturilor aeriene

5224

 

Manipuläri

5229

 

Alte activitäti anexe transporturilor

 

53. ACTIVITÄTI DE POSTÅ SI DE CURIER

5310

 

Activitäti po$ale desfäsurate sub obligativitatea serviciului universal

5320

 

Alte activitäti po$ale 9i de curier

 

55. HOTELURI 91 ALTE FACILITÄTI DE CAZARE

5510

 

Hoteluri alte facilitãti de cazare similare

5520

 

Facilitäti de cazare pentru vacante perioade de scurtä duratä

5530

 

Parcuri pentru rulote, campinguri tabere

5590

 

Alte servicii de cazare

 

56. RESTAURANTE ALTE ACTIVITÅTI DE SERVICII DE ALIMENTATIE

5610

 

Restaurante

5621

 

Activitäti de alimentatie (catering) pentru evenimente

5629

 

Alte servicii de alimentatie n.c.a.

5630

 

Baruri alte activitäti de servire a bäuturilor

 

58. ACTIVITÅTI DE EDITARE

5811

 

Activitäti de editare a cärtilor

5812

 

Activitäti de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese similare

5813

 

Activitäti de editare a ziarelor

5814

 

Activitä!i de editare a revistelor periodicelor

5819

 

Alte activitäti de editare

5821

 

Activitäti de editare a jocurilor de calculator

5829

 

Activitäti de editare a altor produse software

 

59. ACTIVITÅTI DE PRODUCTIE CINEMATOGRAFICÅ, VIDEO 91 DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRÅRI AUDIO SI ACTIVITATI DE EDITARE MUZICALÅ

5911

 

Activitäti de produc!ie cinematograficä, video de programe de televiziune

5912

 

Activitäti postproductie cinematograficä, video si de programe de televiziune

5913

 

Activitäti de distributie a filmelor cinematografice, video a programelor de televiziune

5914

 

Proiectia de filme cinematografice

5920

 

Activitä!i de realizare a înregisträrilor audio activitãti de editare muzicalä

 

60. ACTIVITÅTI DE DIFUZARE SI TRANSMITERE DE PROGRAME

6010

 

Activitãti de difuzare a programelor de radio

6020

 

Activitäti de difuzare a programelor de televiziune

 

61. TELECOMUNICATII

6110

Activitäti de telecomunicatii prin retele cu cablu

6120

Activitäti de telecomunicatii prin retele färä cablu (exclusiv prin satelit)

6130

Activitäti de telecomunicatii prin satelit

6190

Alte activitäti de telecomunicatii

62. ACTIVITÅTI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMATIEI

6201

Activitäti de realizare a software-ului la comandä (software orientat client)

 

6203

Activitäti de management (gestiune exploatare) a mijloacelor de calcul

 

6209

Alte activitäti de servicii privind tehnologia informatiei

 

 

63. ACTIVITÄTI DE SERVICII INFORMATICE

 

6311

Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web activitäti conexe

 

6312

Activitäti ale portalurilor web

 

6391

Activitä!i ale agentiilor de $iri

 

6399

Alte activitä!i de servicii informationale n.c.a.

 

 

   69. ACTIVITĂȚI JURIDICE SI DE CONTABILITATE

 

6920

Activitati de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal

 

 

71 . ACTIVITÅTI DE ARHITECTURÅ INGINERIE; ACTIVITÅTI DE TESTÅRI

ANALIZÅ TEHNICÅ

7111

Activitãti de arhitecturã

 

7112

Activitã!i de inginerie consultantä tehnicä legate de acestea

 

7120

Activitäti de testäri analize tehnice

 

 

72. CERCETARE-DEZVOLTARE

 

7211

Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

 

7219

Cercetare-dezvoltare în alte $iinte naturale inginerie

 

7220

Cercetare-dezvoltare in $iinte sociale umaniste

 

 

73. PUBLICITATE SI ACTIVITÅTI DE STUDIERE A PIETEI

 

7311

Activitäti ale agentiilor de publicitate

 

7312

Servicii de reprezentare media

 

 

74. ALTE ACTIVITÅTI PROFESIONALE, 9TllNTlFlCE SI TEHNICE

7410

Activitäti de design specializat

7420

Activitäti fotografice

7430

Activitã!i de traducere scrisä si oralä (interpreti)

7490

Alte activitäti profesionale,                   si tehnice n.c.a.

 

73. ACTIVITÅTI VETERINARE

7500

Activitäti veterinare

79.

ACTIVITÅTI ALE AGENTIILOR TURISTICE SI ALE TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE SI ASiSTENTÄ TURISTICA

7911

Activitäti ale agentiilor turistice

7912

Activitãti ale tur-operatorilor

7990

Alte servicii de rezervare asistentä turistica

 

81. ACTIVITÅTI DE PEISAGISTICÅ SERVICII PENTRU CLÅDIRI

8110

Activitäti de servicii suport combinate

8121

Activitäti generale de curä!enie a cládirilor           

8122

Activitäti specializate de curätenie

8129

Alte activitäti de curätenie

8130

Activitä!i de întretinere peisagisticä

 

85. ÎNVÅTÄMÄNT

8510

Învätämânt pre§colar

8520

Învätämânt primar

8531

Învãtämânt secundar general

8532

Învätämânt secundar, tehnic sau profesional

 

8541

 

Învätämânt superior non-universitar

8542

 

nvãtãmânt superior universitar

8551

 

Învãtãmânt in domeniul sportiv 9i recreational

8552

 

Învãtãmânt în domeniul cultural (limbi sträine, muzicä, teatru, dans, arte plastice etc.)

8553

 

Scoli de conducere (pilotaj)

8559

 

Alte forme de învätãmânt n.c.a.

8560

 

Activitãti de servicii suport pentru învãtãmânt

 

86. ACTIVITÅTI REFERITOARE LA SÅNÅTATEA UMANÄ

8610

 

Activitä!i de asisten!ä spitaliceascä

8621

 

Activitäti de asistentä medicalä generalã

8622

 

Activitäti de asistentä medicalä specializatä

8623

 

Activitäti de asistentä stornatologicä

8690

 

Alte activitäti referitoare la sänätatea umanä

 

87. SERVICII COMBINATE DE ÎNGRIJIRE MEDICALÅ SI ASISTENTÄ SOCIALÅ, CU CAZARE

8710

 

Activitäti ale centrelor de ingrijire medicalä

8730

 

Activitäti ale cäminelor de bätrâni ale cäminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se îngriji singure

8790

 

Alte activitãti de asistentã socialä, cu cazare n.c.a.

 

88. ACTIVITÅTI DE ASISTENTÅ SOCIALÅ FÄRÄ CAZARE

8891

 

Activitãti de îngrijire zilnicä pentru copii

 

90. ACTIVITÅTI DE CREATIE SI INTERPRETARE ARTISTICA

9001

 

Activitãti de interpretare artistica (spectacole)

9002

 

Activitä!i suport pentru interpretare artistica (spectacole)

9003

 

Activitä!i de creatie artisticä

9004

 

Activitäti de gestionare a sälilor de spectacole

 

91 . ACTIVITÅTI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR SI ALTE ACTIVITÅTI CULTURALE

9101

 

Activitäti ale bibliotecilor arhivelor

9102

 

Activitãti ale muzeelor

9103

 

Gestionarea monumentelor, clädirilor istorice si a altor obiective de interes turistic

 

93. ACTIVITATI SPORTIVE, RECREATIVE SI DISTRACTIVE

9311

 

Activitä!i ale bazelor sportive

9312

 

Activitäti ale cluburilor sportive

9313

 

Activitãti ale centrelor de fitness

9319

 

Alte activitäti sportive

9321

 

Bâlciuri parcuri de distractii

9329

 

Alte activitãti recreative distractive n.c.a.

 

95. REPARATII DE CALCULATOARE, DE ARTICOLE PERSONALE DE UZ GOSPODÅRESC

9511

 

Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

9512

 

Repararea echipamentelor de comunicatii

9521

 

Repararea aparatelor electronice de uz casnic

9522

 

Repararea dispozitivelor de uz gospodäresc a echipamentelor pentru casa grädinã

9523

 

Repararea încältämintei si a articõlelor din piele

9524

 

Repararea mobilei 9i a furniturilor casnice

9525

 

Repararea ceasurilor si a bijuteriilor

9529

 

Repararea articolelor de uz personal gospodäresc n.c.a.

 

96. ALTE ACTIVITÄTI DE SERVICII

9601

 

Spälarea curätarea (uscatä) a articolelor textile a produselor din blanä

9602

 

Coafurä alte activitä!i de înfrumuse!are

9604

 

Activitäti de întretinere corporalä

9609

 

Alte activitäti de servicii n.c.a.

 

Valoarea grantului: 50.000 Euro – 200.000 Euro

Loading
Messenger icon
Send message via your Messenger App