• Camera Europeană de Comerț, Industrie și Franciză

Camera Europeană de Comerț, Industrie și Franciză

Camera Europeană de Comerț, Industrie și Franciză - CECIF

Camera Europeană de Comerț, Industrie și Franciză (CECIF) este o organizaţie autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, destinată reprezentării, apărării şi susţinerii intereselor membrilor săi şi a celorlalţi operatori economici din Europa, pentru dezvoltarea comerţului şi industriei, agriculturii şi serviciilor corespunzător cerinţelor economiei de piaţă. Membrii CECIF îşi desfăşoară activitatea în cadrul a şapte secţiuni, respectiv: Servicii, Industrie, Comerţ, Turism, Cercetare-Dezvoltare-Inovare, Franciza şi Absorbția de fonduri europene.

Ne ghidăm după valorile noastre și acționăm pentru succesul sustenabil al membrilor, clienților și partenerilor noștri Înțelegem business-ul ca pe o construcție a unui parteneriat de lungă durată, bazat pe încredere și valori comune. Entuziasm, spirit de echipă, credibilitate, independență și responsabilitate sunt valori fundamentale pentru o activitate de succes. Pentru munca noastră, succesul sustenabil este rezultatul unei planificări clare, al punerii în practică în mod profesionist a muncii constructive în echipă și al găsirii de soluții în mod creativ și țintit,

Succesul membrilor, clienților și partenerilor este măsura muncii noastre. Ca organizație de membri în România oferim o paletă extinsă de evenimente cu scopul de a le facilita membrilor noi relații de afaceri și de a le pune la dispoziție o platformă pentru schimburi de informații și de experiență. Promovarea ofertei româneşti în străinătate, îndeosebi în spaţiul extra-UE, atât prin mijloace tradiţionale (forumuri şi misiuni economice, organizate inclusiv în baza celor acordurilor de colaborare încheiate cu organizaţii similare de pe toate continentele), cât şi prin deschiderea pe pieţe-ţintă a unor reprezentanţe ale CECIF, dublate de expoziţii permanente cu produse realizate în Europa; promovarea domeniilor cheie ale economiei româneşti (energia verde, turismul, industria de prelucrare a produselor agro-alimentare); apropierea mediului academic de mediul economic; pregătirea comunităţii de afaceri pentru atragerea de fonduri europene sunt doar câteva dintre modalităţile concrete prin care CECIF vine în sprijinul comunităţii de afaceri. Suntem percepuți de noi, de echipa noastră, de membrii, clienții și partenerii noștri ca CECIF Community. Încredere, responsabilitate, entuziasm și apreciere sunt valori pe care le trăim zilnic – în echipă și în comunitatea noastră. Acționăm în spiritul generației următoare. Respectăm trecutul, istoria și tradițiile, dar ziua de astăzi și cea de mâine marchează acțiunile noastre. Atât din punct de vedere uman, cât și profesional ne axăm pe diversitate, calitate și gândire inovatoare.

European Chamber of Commerce, Industry and Franchise

Camera Europeană de Comerț, Industrie și Franciză -CECIF

Din 2006 în serviciul comunității de afaceri.

CECIF

CECIF

Ajută și sprijină întreprinderile, în special întreprinderile mici și mijlocii europene (IMM-uri) prin consultanță, formare corporativă și transfer de competențe și cunoștințe profesionale.

CECIF-Consiliere

CECIF Consiliere

Serviciul CECIF Consiliere face parte dintr-un set de instrumente de informare și consultanță destinate întreprinderilor care doresc să își cunoască mai bine drepturile care le revin în baza legislației UE.

CECIF

CECIF

CECIF nu lucrează numai cu şi numai pentru membrii săi, ci se adresează întregii comunităţi de afaceri din Europa. Conform statutului Camerei, membrii CECIF dispun, însă, de o serie de facilităţi.