Fonduri-Europene
CONSULTANTA FONDURI EUROPENE

Consultanță – accesare fonduri europene de la Bruxelles

Consultanță fonduri europene Bruxelles – Camera Europeana De Comert Industrie Și Franciza este lider de vârf când vine vorba de consultanța în accesarea de fonduri europene.

Scopul Camerei Europeane De Comert Industrie Și Franciza este de a oferi servicii de consultanță la standarde de calitate, în vederea accesării fondurilor europene persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, instituțiilor publice, companii, societăților comerciale și ONG-urilor.

AVANTAJUL contractării serviciilor Camerei Europeane De Comert Industrie Și Franciza  vine din faptul că oferim SOLUȚII COMPLETE fără a apela la colaborari externe care sunt greu de gestionat și coordonat.

Clienţii noştri sunt ca o familie pentru noi. Dorim să vă dezvoltaţi, să lucraţi mai bine şi să creşteţi performanţa companiei dumneavoastră. Avem şi mijloacele necesare pentru a vă ajuta în acest sens.

Vă putem sprijini să reduceţi costurile, să gestionaţi riscurile, să atrageţi resurse umane calificate şi să aduceţi o perspectivă nouă asupra modului în care faceţi afaceri, adaptându-vă, în acelaşi timp, tendinţelor economice.

Ne bucurăm foarte mult când ne ajutăm clienţii să aducă schimbări de durată în cadrul organizaţiei, plecând de la expertiza bogată în domeniul planificării, managementului şi implementării.

Despre consultanta fonduri europene

Consultanta privind accesarea fondurilor europene oferă o serie de oportunități de dezvoltare. Este un domeniu complex, motiv pentru care beneficiarii au nevoie de îndrumarea consultanților care să le ofere suportul necesar.

Pentru ca cererile de finanțare să fie aprobate, proiectul și persoana care îl depune trebuie să fie în primul rând eligibili.

Pregătirea şi elaborarea documentaţiei necesare la depunerea Cererii de Acord pentru Finanţare se realizează conform specificaţiilor privind acordarea de ajutoare financiare, pe baza datelor și informaţiilor primite de la beneficiar după cum urmează:

 • Completarea cererii de acord pentru finanţare
 • Întocmirea planului de investiţii, completarea declaraţiilor şi a formularelor anexe
 • Întocmirea planului de investiţii
 • Completarea declaraţiilor şi a formularelor anexe
 • întocmirea dosarului pentru acordarea ajutorului financiar conform cerinţelor Uniunii Europene
 • Cerere de eliberare a sumei nerambursabile
 • Elaborarea formularelor şi documentelor cerute de Acordul pentru Finanţare în perioada de implementare
 • Formular de cont și formular de raportare a efectelor finanţării

Pregătire și elaborare documentaţie

Într-o primă etapă este necesară pregătirea și elaborare documentaţiei necesare în implementarea proiectului, conform specificaţiilor privind acordarea de ajutoare financiară, care se realizează pe baza informaţiilor primite de la beneficiar, după cum urmează:

 • Completarea declaraţiilor şi formularelor anexe;
 • Întocmirea dosarului pentru acordarea rambursării financiare conform cerinţelor Finanţatorului: formular de decont, formular de raportare a efectelor finanţării etc.

Facilități beneficiar

Beneficiarul beneficiază de următoarele facilități:

 • Asistență la depunerea de informații suplimentare solicitate de către Finanțator
 • Asistenţă la depunerea de informaţii suplimentare solicitate de către Finanţator
 • Sprijin în pregătirea documentelor suport cerute de Finanţator şi respectarea termenelor impuse de derularea în bune condiţii a Acordului pentru Finanţare şi anexelor sale
 • Întocmirea documentaţiilor aferente procedurilor de achiziţii din cadrul proiectului
 • Implementare proiect fonduri europene nerambursabile şi asistenţă în cadrul vizitelor de verificare la faţa locului efectuate de reprezentanţii Unităţii de Implementare şi Verificare
 • Asistenţă juridică
 • Asistenţă economică
 • Asistenţă financiară

Management de proiect

Management de proiect

 • Stabilire roluri și responsabilități în cadrul proiectului de accesare fonduri europene
 • Stabilire și urmărire termeni de execuție
 • Elaborare plan de lucru detaliat
 • Coordonare factori implicati in proiect
 • Analiza de risc
 • Monitorizare executie
 • Intocmire rapoarte de progres
 • Asistenta beneficiar in relatia cu Autoritatea de management
 • Analiza conformitate documente emise de alti participanti la realizarea proiectului
 • Asistenta la punerea in functiune
 • Participare la fazele determinante ale constructiei
 • Urmarire trasabilitate materiale folosite
 • Verificare calitate materiale folosite (conform STAS / STANDARDE in vigoare)
 • Asistenta intocmire carte tehnica a constructiei
 • Probe tehnologice

Alte motive ca să ne contactezi:

 • Echipă proprie formată din consultanți fonduri europene cu experiență
 • Garantăm eligibilitatea proiectelor
 • Nu incheiem contracte de consultanță decât dacă suntem siguri că proiectul este eligibil
 • Nu incheiem contracte de consultanță decât dacă proiectul are o șansă reală de selectare
 • Înainte de semnarea contractului de consultanță explicăm clientului toate riscurile pe care și le asumă
 • Nu percepem onorarii pentru discuțiile preliminare încheierii contractului de consultanță
 • La stabilirea temei de proiectare propunem cel putin 2 soluții diferite pentru construcții și utilaje tehnologice
 • Oferim asistență pe perioada de implementare și monitorizare a proiectelor de accesare fonduri europene

Apelurile de proiecte sunt accesibile pentru:

Universităţi: atunci când termenul acesta apare, el face referire la toate instituţiile de învăţământ superior, publice sau private, inclusiv la studenţi şi profesori;

• Firme: includ IMM-urile, in principal cele inovative, care au activitati de cercetare-dezvoltare si opereaza la nivel local, naţional sau internaţional;

Centre de formare: cuprinde instituţiile de formare profesională, private sau publice;

• Camere, Agenţii: fac referire la Camere de Comerţ şi Industrie, Agenţii de Dezvoltare, precum şi toate reţelele de informare care acţionează pentru dezvoltare locală;

• Federatii, Uniuni: includ asociaţiile profesionale active private, non-profit sau de reprezentare a intereselor publice, cum ar fi sindicatele şi reţele lor;

• Administraţiile: includ orice fel de instituţii de servicii publice sau autorităţi din statele membre;

• Asociaţii: includ toate organizaţiile non-profit la nivel local, naţional sau internaţional;

• ONG-uri de dezvoltare (Development NGOs): (ONG, organizaţii neguvernamentale) include asociaţiile active în proiecte de dezvoltare din Uniunea Europeană.

• Organizaţiile lnternaţionale: acoperă organizaţiile care implementează şi coordonează acţiunile la nivel internaţional în diferite ţări şi care sunt alcătuite ca membrii, din state suverane. Exemple: ONU, OSCE, WTO. Nu se referă la ONG-uri internațional.

Servicii profesionale de consultanță în accesarea fondurilor europene,  de la Bruxelles

Vă ajutăm să găsiți cea mai bună strategie de atragere fonduri nerambursabile pentru afacerea dvs.