• Camera Europeană de Comerț, Industrie și Franciză

Societatea europeana este societatea infiintata pe teritoriul Uniunii Europene sub forma unei societati anonime europene.

Înființarea unei societăți europene (SE)

Dacă aveți o întreprindere și doriți să vă extindeți activitatea în altă țară europeană, puteți lua în considerare crearea unei societăți europene. Societatea europeană (SE) – Societas Europea în limba latină – este un tip de societate pe acțiuni care vă permite să vă desfășurați activitatea în diferite țări europene în baza aceluiași set de norme. Înființarea unei societăți europene vă oferă multiple avantaje:

 • o modalitate mai simplă de a face afaceri în mai multe țări din UE. Puteți să vă reorganizați activitățile sub un singur nume de marcă european și să le administrați fără a înființa o rețea de filiale.
 • o mai mare mobilitate în cadrul pieței unice. De exemplu, vă puteți transfera sediul social dintr-o țară a UE în alta, fără a trebui să dizolvați întreprinderea.
 • un cadru pentru a implica în administrarea întreprinderii angajați stabiliți în mai multe țări din UE.
 • posibilitatea de a înființa una sau mai multe filiale care vor fi, la rândul lor, tot societăți europene.
inființarea unei societăți europene

Condiții pentru înființarea unei societăți europene

Pentru a înființa o societate europeană trebuie să îndepliniți toate condițiile următoare:

 • să aveți sediul social și sediul central în aceeași țară din UE
 • să fiți prezenți în alte țări din UE (prin filiale sau sucursale); în cazul în care nu îndepliniți această cerință, trebuie ca societatea dumneavoastră și celelalte întreprinderi implicate să fie reglementate de legislațiile a cel puțin 2 țări din UE
 • să dețineți un capital subscris de minimum 120 000 EUR
 • să fi încheiat un acord cu reprezentanții angajaților cu privire la participarea acestora în cadrul societății și la modul în care vor fi consultați și informați.

Avertisment

Condițiile pot fi diferite de la o țară la alta. Cerințele în materie de capital pot fi mai mari în unele țări. Altele cer ca sediul central și cel social să se afle la aceeași adresă. Verificați dacă țara dumneavoastră impune cerințe suplimentare.

În funcție de situația dumneavoastră, aveți la dispoziție patru modalități de a înființa o societate europeană:

 • Fuziunea (pentru a forma o societate europeană)

Tip de societate - Societăți pe acțiunim - Condiții - Cel puțin 2 societăți din țări diferite ale UE

 • Constituirea unei societăți europene de tip holding

Tip de societate - Societăți pe acțiuni sau societăți cu răspundere limitată - Condiții - Cel puțin 2 societăți din țări diferite ale UE sau Societățile participante au avut o filială sau o sucursală în altă țară din UE timp de cel puțin 2 ani

 • Înființarea unei filiale europene

Tip de societate - Societăți, firme sau alte persoane juridice - Condiții - Cel puțin 2 entități din țări diferite ale UE sau Entitățile participante au avut o filială sau o sucursală în altă țară din UE timp de cel puțin 2 ani

Transferul sediului social în altă țară din UE

Puteți transfera sediul social al societății europene în altă țară din UE, fără să trebuiască să o dizolvați, atâta timp cât societatea nu trece prin proceduri juridice precum dizolvarea, lichidarea sau insolvența. Trebuie să anunțați public, cu 2 luni înainte, că intenționați să transferați sediul social, iar acționarii trebuie să aprobe decizia de transfer. Înainte de a-și da acordul, autoritățile competente trebuie să fie convinse că s-au îndeplinit toate formalitățile, inclusiv în ceea ce privește protejarea intereselor creditorilor și ale deținătorilor altor drepturi.

În unele țări din UE, este posibil ca autoritățile naționale competente să se opună transferului în cursul perioadei de preaviz, pe motiv de interes public. Printre aceste țări se numără Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Franța, Grecia, Letonia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia și Țările de Jos.

Căutați o abordare profesională și servicii de calitate?
Întrebări şi răspunsuri - Înființarea unei societăți europene (SE)
Depinde de fiecare țară din UE, dar este nevoie ca societatea în cauză:
 • să fie formată în baza legislației unei țări din UE.
 • să aibă sediul social în țara respectivă și
 • să aibă o legătură reală și continuă cu economia unei țări din UE.

Această dispoziție se aplică în următoarele țări: Bulgaria, Cehia, Danemarca, Finlanda, Grecia, Italia, Luxemburg, Norvegia, Polonia, Regatul Unit, Spania, Slovenia și Slovacia.

DA, în cazul fuziunilor. Depinde de fiecare țară membră în parte, dar această decizie trebuie motivată doar de interesul public. Această dispoziție se aplică în următoarele țări: Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Franța, Grecia, Letonia, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, Spania, Suedia și Țările de Jos.
DA. În momentul în care nu mai îndeplinește această cerință, societatea europeană va fi obligată să își stabilească un alt sediu central sau să își transfere sediul social pentru a se asigura că acestea se află în aceeași țară. Dacă nu face acest lucru, societatea va trebui să fie lichidată. În plus, unele țări pot solicita ca sediul social și sediul central să se afle la aceeași adresă. Este vorba despre: Austria, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Franța, Grecia și Letonia.
Căutați o abordare profesională și servicii de calitate?