microindustrializare
FONDURI GUVERNAMENTALE 2022

Microindustrializare digitalizare electric up fonduri guvernamentale 2022

Fonduri Europene

Microindustrializare 2022 – Finantare 500.000 Lei

Fonduri Europene Si Guvernamentale  – Microndustrializare 2022 – 500.000 Lei Finantare Nerambursabila

Prin intermediul programului Microindustrializare 2022 pot obtine Finantarea Nerambursabila de 500.000 Lei, intreprinderile mici sau mijlocii din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru sau din categoria microintreprinderilor, intreprinderilor mici sau intreprinderilor mijlocii in regiunea de dezvoltare București-Ilfov. Programul este destinat firmelor care activeaza in sfera Productiei ,  care au o vechime mai mare de doi ani de zile de la data infiintarii, la momentul deschiderii aplicatiei on-line care permite depunerea unui eventual proiect.

Ghid Lansat in consultare publica in data de 29.03.2022. Lansare program Iunie 2022!

Prin intermediul programului Microindustrializare 2022, se pot achizitiona:

 • Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnica de calcul tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta/copiator/multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
 • Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 • Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G,
 • Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente),
 • Software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;
 • Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie , inclusiv din elemente prefabricate Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa, trebuie sa fie functionale la locul implementarii proiectului, la momentul decontului; La momentul platii AFN, spatiul trebuie sa figureze ca punct de lucru si cu codul CAEN accesat autorizat in respectiva locatie;
 • Achizitionarea de Mobilier, Aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale,
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin alta pagina web;
 • Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
 • Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de lucru sau productie;
 • Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale – pentru asociatul/actionarul societatii aplicante, curs organizat de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala in limita a maxim 4.500 lei.
Digitalizare

Digitalizare IMM-uri Programul De Achizitii IT – Intre 30.000€ si 100.000€

Programul De Digitalizare permite obtinerea finantarii nerambursabile cuprinse intre 30.000 € si 100.000 € pentru firmele non-it si intre 1.000.000 € si 6.000.000 € pentru cele care activeaza in domeniul IT.

Programul de Digitalizare a IMM-urilor, permite Achizitia De Calculatoare, Laptop-uri, Realizare Website, Servicii Cloud, Servicii De Hosting,  Domenii .Ro, Software, Retelistica.

Firmele Eligibile Pentru Accesarea Programului de Finantare Nerambursabila  Digitalizarea IMM-urilor, sunt:

 1. Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, centrate pe domeniul TIC
 2. Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC
 3. Consortii formate din entitatile definite mai sus si intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania.

Acestea trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • Sunt firme inregistrate potrivit Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Se incadreaza in una din categoriile: microintreprindere, intreprindere mica, intreprindere mijlocie, la data depunerii cererii de finantare si la data semnarii contractului de finantare nerambursabila cu Autoritatea Contractanta;
 • Nu inregistreaza obligatii bugetare nete (diferenta dintre obligatiile de plata restante la buget si sumele de recuperat de la buget):
 • mai mari de 1/12 din obligatiile datorate in ultimele 12 luni – in cazul certificatului de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
 • mai mari de 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru – in cazul certificatului de atestare fiscala emis de catre autoritatile publice locale;
 • Nu a fost gasit vinovat, printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva, pentru comiterea unei fraude/ infractiuni referitoare obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, in conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, in ultimii 5 ani, sau nu deruleaza proiecte finantate in prezent, partial sau in totalitate, din alte surse publice, pentru aceleasi activitati, in cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul Cererii de finantare, derulate in ultimii 5 ani;
 • Nu intra in categoria de “intreprindere aflata in dificultate”.
 • Nu se afla in stare de insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare sau suspendare temporara a activitatii sau nu se afla in situatii similare in urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationale;
 • Implementarea proiectului se realizeaza in  aceeasi regiune in care societatea are sediul social declarat;
elecric-up

Programul Electric Up

Obtine pana la 100.000 Euro Nerambursabili prin programul Electric Up 2022

Obiectivul principal al Programului De Finantare Nerambursabila ELECTRIC UP, il constituie acordarea de sprijin financiar  nerambursabil de până la 100.000 de euro/ beneficiar, reprezentand un suport financiar de pana la 100% din cheltuielile eligibile.

Sunt eligibile pentru finantare intreprinderile mici și mijlocii (IMM), dar și operatorii economici HoReCa, care indeplinesc urmatoarele conditii:

 1. data de infiintare a societatii este inainte de 01.01.2020;
 2. vor încheia anul 2020 cu capitaluri proprii pozitive;
 3. au consum lunar de energie electrică de minimum 30.000 kW;
 4. au drept real de proprietate asupra imobilului unde se realizează investiția;

Ce se poate achizitiona?

 1. Achiziția sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp, având ca principale părți componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicație; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat și care permit colectarea și transmiterea datelor relevante de la distanță, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ;
 2. Achiziția a cel puțin unei stații de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare;
 3. Proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice și stațiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
 4. Consultanță și management de proiect;
 5. Realizarea și instalarea panoului de informare (publicitate);
 6. Realizarea și instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare;
 7. 30% din cheltuielile cu achiziția acumulatorilor de stocare;
Masura 4.1.1. POC

Masura 4.1.1. POC

Masura POC 4.1.1. finantare nerambursabila europeana intre 50.000 si 1.000.000 € Prin POC 4.1.1. – Investitii In Activitati Productive

Cheltuieli eligibile prin Masura POC 4.1.1

 1. Dotarea cu active corporale sau necorporale – echipamente, utilaje, IT, Mobilier, Produse Software
 2. Modernizarea spatiilor de productie sau servicii in limita a maxim 50% din valoarea proiectului
 3. Achizitia mijloacelor de transport Electrice sau Hibride incatrage in Categoriile M1, M2, M3, N1, N2, N3
 4. Remorci din categoria O1, O2, O3, O4 si Autorulote dotate cu scaune si masa, paturi, facilitati pentru gatit
 5. Ambulante, Autovehicule funerare, Macarale mobile, Motostivuitoare, Electrostivuitoare, Buldoexcavator

Finantarea Nerambursabila este cuprinsa intre 50.000 € si 1.000.000 €, dar este limitata la cel mult de 5 x Cifra de Afaceri inregistrata in anul 2019.

Masura POC 4.1.1. – Investitii In Activitati Productive, permite achizitia de echipamente si utilaje, instalatii, panouri fotovoltaice, autoturisme electrice sau hibride.

Masura POC 4.1.1 – Investitii In Activitati Produtive (Fosta Masura 3- Granturi Investitii) poate fi accesata de IMM-urile infiintate cel mai tarziu la data de 31.12.2018.

Pot accesa programul POC 4.1.1. Investitii In Activitati Productive, IMM-urile care nu au mai beneficiat de sprijin financiar din Fonduri publice, inclusiv Fonduri UE, in ultimii 5 ani de zile pentru aceleasi activitati sau nu deruleaza proiecte finantate in present, partial sau in totalitate din alte surse, pentru aceleasi activitati.

Numarul de angajati in anul 3 de sustenabilitate, trebuie sa fie cel putin egal cu cel din anul 2019, in caz contrar proiectul va fi respins.

In situatia in care prin proiect sunt prevazute lucrari de modernizare, solicitantului va trebui sa demonstreze dreptul de proprietate, concesiune, superficie, chirie, comodat, pentru o perioada de 5 ani de zile incepand cu momentul depunerii proiectului.

In cazul in care solicitantul este proprietarul cladirii pentru care se vizeaza modernizarea prin proiect, aceasta ( cladirea / spatiul), trebuie sa fie liber de orice sarcini si interdictii, sa nu faca obiectul unor litigii in curs de solutionare si nici al unor revendicari. In aceasta situatie se va solicita extrasul de carte funciara emis cu minim 30 de zile inainte de data depunerii proiectului.