european franchise academy

FINANTARE STATII REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE SI HIBRID

Firmele si institutiile publice din localitatile cu peste 50,000 de locuitori pot depune cereri pentru finantare de statii de reincarcare pentru vehicule elctrice si hibrid. Obiectivul programului este reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru autovehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic.

Solicita o sedinta de Consultanta Gratuita pentru Achizitie Statiii Reincarcare Vehicule Electrice si Hibrid.

Cheltuieli Eligibile

 • Achizitia de statii de reincarcare a autovehiculelor electrice si hibrid plug-in.
 • Cheltuieli cu montajul statiilor de reincarcare.
 • Cheltuieli pentru realizarea si instalarea panoului de informare.
 • Taxa pe valaore adaugata aferenta proiectului pentru autoritatile publice locale si institutii publice, in conditiile in care aceasta fost solicitata si nu este recuperabila, rambursabila sau compensata
 • Consultanta, Proiectare

Valoare Finantare

 • max. 900.000 lei / beneficiar
 • max. 157.500 lei / statie de reincarcare cu putere inalta in curent continuu
 • max. 13.500 lei / statie de reincarcare cu putere inalta in curent alternativ
 • max. 11.250 lei / statie de reincarcare cu putere normala


Programul „ELECTRIC UP“

Firmele mici și mijlocii din domeniul HoReCa, precum pensiunile și hotelurile de dimensiuni reduse, vor putea obține fonduri nerambursabile de până la 100.000 de euro fiecare, pentru a-și instala panouri solare de producere a energiei regenerabile și stații de alimentare a mașinilor electrice, printr-un nou program guvernamental ELECTRIC UP.

european franchise academy

100.000 euro nerambursabili pentru IMM-uri 

Astăzi, 27 august 2020, Ministerul Economiei și Mediului de Afaceri a lansat în consultare publică un proiect de OUG privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, precum și a staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare „ELECTRIC UP“.

Programul „ELECTRIC UP“, Beneficiari eligibli:

 • Întreprinderi mici și mijlocii;
 • Reprezentanți ai domeniului HORECA
 • Persoane juridice române, care au înscrise ca activitate principală sau secundară, conform codurilor CAEN, una din activitățile corespunzătoare domeniului HORECA

Câți bani se vor acorda prin Electric Up?

Prin schema de ajutor de minimis Electric Up se vor putea acorda fonduri nerambursabile de câte 100.000 de euro pe beneficiar.

În documentele de la Ministerul Economiei apare însă și o inadvertență. În proiectul de ordonanță de urgență se prevede că finanțarea reprezintă 100% din valoarea cheltuielilor eligibile. În schimb, în nota de fundamentare, se arată că finanțarea nerambursabilă reprezintă 90% din cheltuielile elgibile, urmând ca beneficiarul să asigure restul de 10.000 de euro.

Bugetul total al programului va fi de 476 milioane lei (circa 100 milioane euro), care ar ajunge pentru aproximativ 1000 de firme beneficiare.

Programul „ELECTRIC UP“ – Ce se finanțează:

 • Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național și a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.

Finanțare acordată:

 • O sumă maximă de 100.000 euro/beneficiar, reprezentând maxim 100% din valoarea cheltuielilor eligibile

Buget:

 • Suma necesară implementării Programului „ELECTRIC UP“ este de 476 milioane lei în primul ciclu de finanțare.

În cadrul Programului se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 50% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate în condițiile stabilite prin schema de ajutor de minimis.

Cine va putea beneficia de fondurile Electric Up?

Schema de ajutor de minimis va putea fi accesată de „întreprinderile mici și mijlocii și a persoanelor juridice române, care au înscrise ca activitate principală sau secundară, conform codurilor CAEN, una din activitățile corespunzătoare domeniului HORECA”, potrivt proiectului de OUG.

Ce vor putea face IMM-urile HoReCa:

 • instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național,
 • instalarea staţiilor de reîncărcare de 22 KW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.

„Prin implementarea programelor se urmărește sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii, cu scopul redresării economice în situația de pandemie COVID 19, creșterea eficienței energetice, reducerea gazelor cu efect de seră prin încurajarea producerii de energie electrică din surse regenerabile și utilizării autovehiculelor electrice și electrice hibrid plug-in” – susține Ministerul Economiei.

Avantajele montării panourilor solare sunt evidente, pentru economii la factura de curent. De asemenea, pensiunile care vor avea stații de încărcare a mașinilor electrice vor intra în atenția turiștilor care dețin astfel de vehicule.

Alte prevederi ale OUG

În scopul implementării Programului de finanțare “ELECTRIC UP“, pentru perioada 2020-2026, se constituie Comisiile de implementare și monitorizare, prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.

Fiecare Comisie se constituie în număr de 7 membri, salariați în cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, conform atribuțiilor specifice, prevăzute în ghidurile de finanțare ale Programului “ELECTRIC UP“.

Pentru activitatea din cadrul Comisiilor de implementare și monitorizare, fiecare membru beneficiază de o indemnizaţie lunară brută al cărei cuantum nu va depăşi 20% din indemnizaţia brută prevăzută de lege pentru funcţia de secretar de stat.

Aceasta înseamnă un venit net suplimentar de aproape 2000 de lei de persoană pentru acești angajați.

Direcția Eficiență Energetică din Ministerul Economiei se ocupă de implementarea programului.

Sumele necesare implementării Programului de finanțare se asigură anual, de la bugetul de stat, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu destinația finanțării proiectelor în eficiență energetică și dezvoltării capacităților de producere de energie din surse regenerabile, cu impact asupra reduceri emisiilor de gaze cu efect de seră, în bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Loading