- PUBLICITATE -
Acasă POR 2.2. Programul Operational Regional POR 2.2.

Programul Operational Regional POR 2.2.

0
963
POR 2.2. Fonduri europene nerambursabile
- PUBLICITATE -

Programul Operational Regional POR 2.2. Finantare de 1 Milion EURO

Perioada depunerii cererii de finanțare: 24/12/2019 ora 12:00:00 – 24/03/2020 ora 12:00:00

Ce este POR 2.2?

- PUBLICITATE -

Programul Operațional Regional – Axa Prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii – Prioritatea de investiții 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (POR 2.2) este o oportunitate de finanțare acoperită din Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat care oferă întreprinderilor micro, mici și mijlocii finanțare nerambursabilă între 300.000* – 5.000.000 de euro în perioada de programare 2014-2020.

*Conform declarațiilor Ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, din 09.03.2019.

Valoarea finanțării nerambursabile: 200.000* – 1.000.000 Euro

*Conform declarațiilor Ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, din 09.03.2019.

POR 2.2. Activități eligibile:

Industria textilă, prelucrare lemn, prelucrare hârtie și carton, industria tipografică, fabricarea produselor farmaceutice, fabricarea ambalajelor, industria metalurgică, fabricarea cimentului și produselor din beton, fabricarea motoarelor, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea utilajelor, fabricarea de mobilă, reciclare, lucrări de construcții, turism, IT și telecomunicații, architectură și inginerie, activități medicale și stomatologice, activități sportive și recreative.

Regiuni:

 

Regiunile și județele eligibile sunt:

Regiunea Nord-Vest – Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj (excluderea acestei regiuni în ghidul consultativ este o greșeală și Autoritatea de Management a confirmat relansarea liniei de finanțare și în acesta regiune)

Regiunea Nord-Est – Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslu

Regiunea Vest – Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș

Finanțare nerambursabilă: 45%-70%

Contribuție proprie:  30%-55%

Criterii de eligibilitate de bază:

 • IMM-uri care realizează investiții în mediul urban cu un număr mediu de angajaţi: 3 – 249 în anul 2018
 • IMM-uri care realizează investiții în mediul rural cu un număr mediu de angajaţi: 50 – 249 în anul 2018
 • Societatea a fost înfiinţată înainte de 03.01.2018
 • Societatea va înregistra profit din exploatare în anul 2018
 • Investiții localizate în toate regiunile de dezvoltare, cu excepția: București-Ilfov, ITI Delta Dunării

Proiectul poate fi depus pe mai multe coduri CAEN, cu condiția ca acestea să fie auxiliare și să deservească același flux productiv/prestări servicii/lucrări;

POR 2.2. Cheltuieli eligibile:

 • Achiziţia de echipamente tehnologice
 • Instalaţii/echipamente pentru eficienţă energetică și surse regenerabile
 • Investiții în active necorporale
 • Consultanță, proiectare, obținere avize, acorduri, autorizații, studii de teren
 • Construcții și instalații
 • Realizarea de lucrări de construcţii şi instalaţii pentru hale de producţie şi clădiri pentru prestări servicii

Posibilitate de a accesa până la 1.000.000 de Euro nerambursabili pentru realizarea de construcţii si achizitie de echipamente

POR 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

Beneficiari:

IMM-urile din mediul urban, precum si intreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural cu un istoric de functionare de minim 1 an.

Se vor finanta:

 • Constructia/ modernizarea si extinderea spatiului de productie / servicii IMM, inclusiv dotarea cu active corporale şi necorporale;
 • activitatile necesare pentru parcurgerea si implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice;
 • Promovarea produselor şi serviciilor, realizarea de site-uri pentru prezentarea activitaţii şi a produselor sau serviciilor promovate, inclusiv instrumente de vanzare on-line;
 • Activitaţi specifice procesului de internaţionalizare (participarea la targuri şi expoziţii internaţionale, investiţii in adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc)
 • Activitatile de achiziţionare de instalaţii si echipamente specifice in scopul obţinerii unei economii de energie sau sisteme care utilizeaza surse regenerabile alternative de energie;
 • Activitatile de implementare si certificare a sistemelor de management a calitatii ISO;
 • Activitaţi de inovare de produs sau proces.

Zona de actiune:

Mediul urban şi rural

POR 2.2. Alocare financiara pentru Axa 2:

824,49 mil. euro (FEDR si buget de stat)

Regiunile în cadrul carora se pot solicita finantari în cadrul axei prioritare 2

Regiunile de dezvoltare Nord Est si Vest.

Actiunile sprijinite în cadrul prioritatii de investitii?

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin ajutor de stat regional includ:

 • Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
 • Dotarea cu active corporale, necorporale;

Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale.

Rata de cofinantare acordata în cadrul prezentului apel de proiecte

 POR 2.2

Locul de implementare a proiectului

Locul de implementare a proiectului este situat în:

 • în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii
 • în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii

POR 2.2.  – Evaluarea cererii de finantare

POR 2.2.
POR 2.2.

Lista domeniilor de activitate eligibile POR 2.2. Clasa CAEN

 1320 Producţia de ţesături

 1330 Finisarea materialelor textile

 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare

 1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)

 1393 Fabricarea de covoare şi mochete

 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase

 1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte

 1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile

 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.

 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

 1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru

 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp

 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.

 1420 Fabricarea articolelor din blană

 1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie

 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte

 1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor

 1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament

 1520 Fabricarea încălţămintei

 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului

 1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn

 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri

 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii

 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite

 1723 Fabricarea articolelor de papetărie

 1724 Fabricarea tapetului

 1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.

 1811 Tipărirea ziarelor

 1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a.

 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire

 1814 Legătorie şi servicii conexe

 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere

 2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)

 2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale

 2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază

 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice

 2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor

 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc

 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic

 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii

 2311 Fabricarea sticlei plate

 2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate

 2313 Fabricarea articolelor din sticlă

 2314 Fabricarea fibrelor din sticlă

 2319 Fabricarea de sticlărie tehnică

 2320 Fabricarea de produse refractare

 2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică

 2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă

 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

 2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

 2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică

 2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

 2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

 2351 Fabricarea cimentului

 2352 Fabricarea varului şi ipsosului

 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii

 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii

 2363 Fabricarea betonului

 2364 Fabricarea mortarului

 2365 Fabricarea produselor din azbociment

 2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

 2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

 2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal

 2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală

 2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice

 2562 Operaţiuni de mecanică generală

 2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel

 2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe

 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

 2612 Fabricarea altor componente electronice

 2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii

 2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum

 2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie

 2652 Productia de ceasuri

 2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie

 2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice

 2680 Fabricarea suporturilor magnetice şi optice destinate înregistrărilor

 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control

a electricităţii

 2712 Fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii

 2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii

 2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică

 2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice

 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice

 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

 2751 Fabricarea de aparate electrocasnice

 2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

 2790 Fabricarea altor echipamente electrice

 2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)

2812 Fabricarea de motoare hidraulice

2813 Fabricarea de pompe şi compresoare

2814 Fabricarea de articole de robinetărie

2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie

2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat

2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor

periferice)

2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric

2825 Fabricarea ehipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.

2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere

2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii

2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului

2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei

2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului

2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului

2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci

2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine

3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării

3103 Fabricarea de saltele şi somiere

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase

3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale

3230 Fabricarea articolelor pentru sport

3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

3250 Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi de laborator

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei

3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate

3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase

3812 Colectarea deşeurilor periculoase

3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase

3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase

3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 Activităţi şi servicii de decontaminare

4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor

4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane

4213 Costrucţia de poduri şi tuneluri

4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii

4291 Construcţii hidrotehnice

4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a

4311 Lucrări de demolare a construcţiilor

4312 Lucrări de pregătire a terenului

4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii

4321 Lucrări de instalaţii electrice

4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

4331 Lucrări de ipsoserie

4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri

4339 Alte lucrări de finisare

4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii

4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

5210 Depozitări

5224 Manipulări

5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere

5590 Alte servicii de cazare

5610 Restaurante

5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente

5629 Alte activităţi de alimentaţie n.c.a.

5811 Activităţi de editare a cărţilor

5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare

5813 Activităţi de editare a ziarelor

5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor

5819 Alte activităţi de editare

5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator

5829 Activităţi de editare a altor produse software

5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

5912 Activităţi de postproducţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune

5914 Proiecţia de filme cinematografice

5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală

6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio

6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune

6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu

6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)

6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit

6190 Alte activităţi de telecomunicaţii

6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei

6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul

6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe

6312 Activităţi ale portalurilor web

6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.

7111 Activităţi de arhitectură

7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea

7120 Activităţi de testare şi analize tehnice

7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate

7312 Servicii de reprezentare media

7410 Activităţi de design specializat

7420 Activităţi fotografice

8292 Activităţi de ambalare

8610 Activităţi de asistenţă spitalicească

8621 Activităţi de asistenţă medicală generală

8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată

8623 Activităţi de asistenţă stomatologică

8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană

8710 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală

8720 Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale

9003 Activităţi de creaţie artistică

9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor

9102 Activităţi ale muzeelor

9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic

9104 Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale

9311 Activităţi ale bazelor sportive

9312 Activităţi ale cluburilor sportive

9313 Activităţi ale centrelor de fitness

9319 Alte activităţi sportive

9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii

9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii

9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele

9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice

9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor

9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană

POR 2.2.

- PUBLICITATE -