Alătură-te echipei noastre. Ești gata să schimbi jocul? Aflați mai multe →

News & Programe

DIGITALIZARE BUILDING-PLANTED SRL Cod SMIS 312212

News & Programe

REGIO-NE-Comunicat

Anunt incepere implementare proiect “DIGITALIZARE BUILDING-PLANTED SRL”, Cod SMIS 312212

BUILDING-PLANTED S.R.L., cod de identificare fiscală 40068579, înregistrată la Registrul Comertului sub nr.J33/1625/2018, cu sediul în Municipiul Suceava, Strada CURTEA DOMNEASCA, Nr. 4, Bloc A7, Scara A, Ap.8, Judet Suceava, România, anunta semnarea, in data de 25.04.2024 a Contractului de finantare nr. 44 pentru implementarea proiectului cu titlul: “DIGITALIZARE BUILDING-PLANTED SRL”, aferente Cod SMIS 312212.

Proiectul va fi implementat la punctul de lucru al companiei din Municipiul Suceava, Strada PĂCII, nr.cadastral 37068,România, prin intermediul unei finantari nerambursabile acordate prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 2: O regiune mai digitalizata” -Apel: PRNE/107/PRNE_P2/OP1/RSO1.2/PRNE_A29 – PR/NE/2023/PI2/RSO1.2/1 – DIGITALIZARE IMM.

Valoarea totala a proiectului este de 547.000,00 lei, din care 492.299,55 lei reprezinta finantarea nerambursabila ( echivalenta cu 90% din valoarea totala eligibila aprobata), din care 418.454,62 lei valoarea eligibila nerambursabila din partea fondurilor (FEDR/FSE+/FC/FTJ) si 73.844,93 lei valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national, conform contractului de finantare semnat cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027. Valoarea co-finantarii eligibile a Beneficiarului este de 54.700,45 lei (echivalenta cu 10% din valoarea totala eligibila aprobata).

Obiectivul general al proiectului este digitalizarea BUILDING-PLANTED SRL.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al apelului RSO1.2 – FEDR – RSO1.2_Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, intrucat prin realizarea investitiei propuse de catre beneficiar, acesta urmareste digitalizarea societatii comerciale.

Obiective specifice ale proiectului:

-Achizitionarea de echipamente hardware TIC

-Achizitionarea de software personalizat

Perioada de implementare a proiectului este de la data semnarii contractului de finantare, 25.04.2024, pana la 25.04.2025.

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Regional Nord-Est 2021-2027. www.regionordest.ro

Date de contact beneficiar:

CONSTANTIN-BOGDAN MARINESCU, Administrator

Telefon: +40740326673

E-mail: [email protected]

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.