Alătură-te echipei noastre. Ești gata să schimbi jocul? Aflați mai multe →

News & Programe

Submăsura 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice (zona ITI – Delta Dunării)

News & Programe

Măsura 4 – Investiţii în active fizice

Submăsura 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice (zona ITI – Delta Dunării)


Valoare finanţare: Între 1.000.000 si 1.500.000 EUR pe proiect.

Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la modernizarea infrastructurii secundare de irigații, clădirilor aferente stațiilor de pompare de punere sub presiune și/sau racordarea la utilități, sisteme de contorizare a apei, inclusiv construcția/modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat.

BENEFICIARII ELIGIBILI sunt:
 Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole conform legislaţiei în vigoare.

 Federațiile Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii pot depune cereri de finanțare numai în măsura în care sunt deținători de infrastructură secundară de irigații preluată prin protocol/proces verbal de predare-primire/alte documente, infrastructură definită conform Legii nr. 138/2004 a îmbunătățirilor funciare cu modificările și completările ulterioare


    Sprijinul acordat prin această submăsură pentru investiții în modernizarea infrastructurii secundare de irigații se încadrează în DI 5A Eficientizarea utilizării apei în agricultură şi va avea un efect pozitiv prin promovarea tehnologiilor noi, economisirea apei în agricultură şi scăderea costurilor determinate de consumul apei. Prin proiectele depuse vor fi finanţate investiţii în modernizarea infrastructurii secundare de irigaţii, clădirilor aferente stațiilor de pompare de punere sub presiune și/sau racordarea la utilități, inclusiv construcția/modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat.

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.