Alătură-te echipei noastre. Ești gata să schimbi jocul? Aflați mai multe →

News & Programe

Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale (zona ITI – Delta Dunării)

News & Programe

Măsura 6 – Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor

Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale (zona ITI – Delta Dunării)


Valoare finanţare: Între 50.000 si 70.000 EUR pe proiect.

    Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:
 Micro-întreprindere – maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 Întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.
IMPORTANT! Dovada încadrării în categoria de micro-întreprindere sau întreprindere mică se face în baza Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și a Calculului pentru întreprinderile partenere sau legate, completate în conformitate cu anexele la Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

  Solicitanții eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

– Fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități neagricole pentru prima dată în spațiul rural din teritoriul ITI Delta Dunării (autorizați cu statut minim de PFA);
– Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, din teritoriul ITI Delta Dunării, care își propun activități neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
– Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi din teritoriul ITI Delta Dunării, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

  SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.

OBIECTIVELE submăsurii 6.2 – zona ITI – Delta Dunării:

· Crearea de noi activități neagricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și, în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural;

· Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural;

·Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale;

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.